Kalender start schooljaar 2018 – 2019

Eind maart 

De distributeur van de school vraagt de dan bekende coördinator Directe Toegang naam en contactgegevens te controleren.

Lees meer…

Half april

De coördinator Directe Toegang ontvangt een mail van de distributeur met een link naar de inlogpagina van de Centrale Registratie. De coördinator wordt gevraagd de contactgegevens van de school door te geven of te actualiseren. Daarnaast wordt geïnventariseerd welk systeem de leerlingen van een iD voorziet (iDP), welke ELO de school gebruikt en hoe de school haar leerlingen toegang wil verlenen tot digitaal lesmateriaal in 2018 – 2019. Dit kan op drie manieren:
1. via de ELO/het schoolportaal
2. via het distributeursportaal
3. via de websites van uitgeverijen

Deze zogenoemde ‘uitleverkeuze’ moet uiterlijk vrijdag 27 april bekend zijn. Is de keuze dan niet bekend of beslist de school nadien haar keuze te herzien, dan kan tijdige levering van het digitale lesmateriaal niet meer worden gegarandeerd.

Mei – juni

Biedt de school toegang tot digitaal lesmateriaal via een ELO? Dan ontvangt de coördinator Directe Toegang een mail van de distributeur met het verzoek de koppeling tussen de ELO en de systemen van de distributeur te controleren. Met een testlinkje wordt geverifieerd of de koppeling (nog altijd) goed werkt. Blijkt dit het geval, dan is toegang tot het digitale lesmateriaal ook voor het nieuwe schooljaar verzekerd. De controle van de koppeling moet uiterlijk 1 juni zijn gedaan. 

Juni

1. De uitgeverijen leveren het docentenmateriaal uit voor het nieuwe schooljaar. 
2. De coördinator Directe Toegang ontvangt een overzicht van beschikbare handleidingen bij de uitgeverijen.
3. Biedt de school toegang tot digitaal lesmateriaal via een ELO? Dan ontvangt de coördinator Directe Toegang ook de systeemeisen van de ELO-leverancier

Begin augustus

De coördinator Directe Toegang ontvangt een link naar voorbeeldteksten waarmee hij of zij docenten en leerlingen kan informeren over de toegang tot het digitale lesmateriaal.

Augustus

De week voor de start van het schooljaar in de regio van de school zijn de nieuwe licenties voor het digitale lesmateriaal voor de leerlingen beschikbaar.
1. Verleent de school toegang via een ELO of schoolportaal? Dan moeten de juiste linkjes geselecteerd en klaargezet worden voor de juiste leerlingen. Scholen met een Extern Leermiddelenfonds moeten hiervoor de leerlinggegevens in de ELO vergelijken met de leerlinggegevens bij de distributeur. Dit noemen we prematchen. 
2. Verleent de school toegang via het distributeursportaal? Dan zet de distributeur de linkjes klaar.
3. Verleent de school toegang via de websites van uitgeverijen? Dan loggen leerlingen veelal via Entree in bij uitgeverijen voor hun digitaal lesmateriaal. Sommige uitgeverijen werken met activeringscodes. Afhankelijk van de uitgeverij zijn deze te downloaden of beschikbaar per mail.