Docentenmateriaal

Levering van het docentenmateriaal vindt doorgaans in juni plaats, terwijl het digitaal lesmateriaal voor leerlingen pas in augustus beschikbaar komt. Zo hebben docenten de gelegenheid zich voor te bereiden en te verdiepen in de methodes.

Het docentenmateriaal wordt rechtstreeks vanuit de uitgeverijen aan de bestellers bij de scholen geleverd, dus zonder tussenkomst van de distributeur. 
Elke uitgeverij informeert haar eigen klanten over de manier waarop de docenten toegang krijgen tot hun methodes. Een gedetailleerd overzicht van de diverse  toegangsmogelijkheden per uitgever is vanaf juni beschikbaar op www.directetoegang.nl onder inloggen/docentenmateriaal. Raadpleeg dit overzicht in elk geval,  als de school voor het nieuwe schooljaar op een andere manier toegang tot digitaal lesmateriaal gaat bieden of als de school een andere ELO gaat gebruiken. Met deze verandering kan namelijk ook de manier veranderen waarop docenten toegang krijgen tot het docentenmateriaal.

  • Voor vragen over de levering of over inloggen op het docentenmateriaal nemen de bestellers contact op met de betreffende uitgeverij.
  • De uitgevers communiceren rechtstreeks met de bestellers binnen de school over het docentenmateriaal, dus ook zonder tussenkomst van de coördinator Directe Toegang.
  • De uitlevering van besteld docentenmateriaal vindt plaats vanaf begin juni.
  • Verandert de toegangskeuze van de school voor schooljaar 2018 – 2019? Dan krijgen docenten tot aan het moment van wijziging toegang op de bestaande  manier. De toegangskeuze wordt in de loop van de zomer aangepast.