Controle gegevens coördinator Directe Toegang

  • Benaderen we de juiste persoon?

De bedoeling is dat dit startbericht de coördinator Directe Toegang voor de school bereikt. Dit is van belang om een goede voorbereiding van de start van het nieuwe schooljaar te realiseren en te zorgen dat het digitale lesmateriaal juist en tijdig geleverd kan worden. Elke school heeft een coördinator Directe Toegang aangewezen. De coördinator Directe Toegang:

  • is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal;
  • geeft namens de school aan hoe zij haar leerlingen toegang wil bieden tot het digitale lesmateriaal komend schooljaar;
  • communiceert over de gekozen oplossing naar docenten en leerlingen;
  • is het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen;
  • zorgt ervoor dat de toegang tot digitaal lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid.

Een volledige rolbeschrijving van de coördinator Directe Toegang staat op de website

 

Wijziging coördinator

Is er een wijziging? Is er een ander e-mailadres? Zorgt iemand anders dat de toegang tot digitaal lesmateriaal wordt geregeld? Geef dit dan direct door aan de distributeur.