Ga naar startschooljaarvo.nl voor het startbericht 2020 – 2021 

Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar