U bent hier: 

Rol coördinator

Ga naar startschooljaarvo.nl 
Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar

Rol en taken coördinator Directe Toegang

Een coördinator voor Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal is iemand die gemakkelijk contacten onderhoudt met leermiddelencoördinatoren, de schooladministratie en de collega’s bij ICT. De logistieke uitdaging om schoolboeken op tijd in de klas te krijgen is immers veranderd in een ICT-uitdaging. Wil iedereen bij de schoolstart probleemloos kunnen inloggen, dan zijn heldere afspraken tussen alle betrokkenen binnen en buiten de school vereist. De coördinator Directe Toegang is dé verbindende schakel binnen de school en hét eerste aanspreekpunt voor leveranciers.


Wat doet de coördinator Directe Toegang?

De coördinator Directe Toegang heeft een aantal belangrijke taken in de voorbereiding van de schoolstart als aanspreekpunt, als initiator en als verbinder. De coördinator:

 • is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal;
 • geeft namens de school door hoe de leerlingen dit jaar toegang krijgen tot het digitale lesmateriaal;
 • communiceert over de gekozen oplossing naar docenten en leerlingen;
 • is het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen;
 • zorgt ervoor dat de toegang tot digitaal lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid.

 

Wat doet de coördinator nog meer?

In de basis zijn er drie manieren waarop de school haar leerlingen toegang kan bieden tot digitaal lesmateriaal:

 1. via de ELO/het schoolportaal
 2. via het distributeursportaal
 3. via websites van uitgevers

Afhankelijk van de gekozen ‘uitleverkeuze’ heeft de coördinator mogelijk nog andere taken.
Onderstaand zijn deze per situatie kort omschreven. 

Situatie 1: School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via ELO of eigen schoolportaal
Het is van belang dat de gegevens van de ELO of het schoolportaal juist en volledig bekend zijn, intern bij ICT en bij de distributeur. De coördinator Directe Toegang checkt de gegevens en ziet erop toe dat de technische koppeling(en) worden getest. Uiteindelijk zorgt hij dat de ELO, of het schoolportaal met de juiste linkjes wordt ingericht. In deze taken wordt de coördinator ondersteund door de betrokken leveranciers.

Situatie 2 School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via distributeursportaal
In deze situatie heeft de coördinator geen aanvullende taken. Afhankelijk van de distributeur kan de coördinator wel bericht krijgen, dat de linkjes klaar staan in het distributeursportaal.

Situatie3: School biedt toegang tot digitaal lesmateriaal via uitgevers
De coördinator ontvangt bericht van de diverse uitgevers over hoe de activeringscodes voor hun methodes beschikbaar komen. De coördinator leidt deze informatie door naar de juiste personen binnen de school.


Mail

De coördinator kan ook e-mail verwachten, bijvoorbeeld over:

 • docentmateriaal en door wie het besteld is;
 • vindplaatsen van instructiemateriaal, bijvoorbeeld over inloggen;
 • de afspraken die gelden tussen scholen en alle samenwerkende leveranciers die Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal mogelijk maken.

 

Achtervang

Goede invulling van de rol van coördinator Directe Toegang is van belang voor een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar. Valt de coördinator weg, dan is dit een risico voor het juist en tijdig beschikbaar komen van het digitaal lesmateriaal voor de start van het nieuwe schooljaar. Vanwege deze kwetsbaarheid is het verstandig op voorhand al achtervang te regelen.

 

Contactgegevens coördinator delen met distributeur

Het is belangrijk dat de distributeur over de actuele contactgegevens beschikt van de coördinator Directe Toegang. Geef mutaties altijd direct door aan uw distributeur:

 

 

Ga naar startschooljaarvo.nl voor het startbericht 2020 – 2021 

Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar