U bent hier: 

Privacy

Privacy

De school is verantwoordelijk voor de bescherming van docent- en leerlinggegevens, ook als die door leveranciers worden verwerkt. De samenwerkende leveranciers die Directe Toegang tot digitaal lesmateriaal mogelijk maken, steunen de scholen in hun verantwoordelijkheid. Zij werken allemaal volgens dezelfde standaarden en afsprakenset en hebben zich gecommitteerd aan het privacyconvenant dat is gesloten tussen: onderwijsraden, marktpartijen en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Scholen mogen erop vertrouwen dat de privacy in alle schakels van toegang tot digitaal lesmateriaal is gezekerd. Op de website van het privacyconvenant vindt u het actuele register van alle deelnemende partijen.

 

Nieuwe verwerkersovereenkomsten 3.0

Speciaal voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming is een nieuwe model verwerkersovereenkomst ontwikkeld die de afspraken uit het privacyconvenant ondersteunt. De verwerkersovereenkomsten van de leveranciers achter Directe Toegang zijn gebaseerd op deze nieuwe modelverwerkersovereenkomst.   

Lees meer over hoe de partijen achter Directe Toegang omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens.