Prematchen 

Prematching zorgt ervoor dat problemen met inloggen van tevoren worden voorkomen: leerlingen worden altijd herkend door door de distributeur. Door prematching worden de gegegens van de leerlingen in de ELO vergeleken met de leerlinggegevens bij de distributeur. 

Prematching is belangrijk voor scholen met een extern boekenfonds omdat dan per leerling wordt besteld.

itslearning, Magister, N@tschool, Peppels.net, SOMtoday en Moodle via OpenEdu kunnen hierbij ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de leverancier.  

Stap 1 - 2 De leerling bestelt en prematching

De leerling plaatst de bestelling bij de distrbuteur. Bij prematching worden zijn gegevens vergeleken met de gegevens in de ELO.  

  

Stap 3 Niet gematcht? Handmatig koppelen

De leerlingen die niet gematcht worden, moeten handmatig door de school worden uitgezocht. Neem hiervoor contact op met de distributeur.

Door prematching worden geen extra gegevens van de leerlingen opgeslagen in de systemen van de distributeur. De vertrouwelijkheid van de leerlinggegevens is gewaarborgd.