Keuze doorgeven voor toegang via website uitgeverij

Stap 1- 2: De school geeft keuze door

Begin april ontvangt de coördinator DT een e-mail met een link naar een beveiligde persoonlijke pagina. Op deze pagina geeft de coördinator de keuze voor het nieuwe schooljaar door.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Alles blijft zoals het nu is. Bevestig dit op de persoonlijke pagina voor 15 mei.
  • U kiest voor een andere toegangsmethode. Bevestig dit op de persoonlijke pagina voor 15 mei.
  • U kiest voor een (andere) ELO, maar nog niet alle gevraagde gegevens zijn bekend. Neem contact op met uw distributeur voor 15 mei.

Stap 3 Ontvangstbevestiging

Nadat u de keuze heeft aangegeven en verzonden, ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Stap 4 Keuze school ligt vast

Hierna ligt de keuze van uw school vast. Als u de keuze toch wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met de distributeur.

Wilt u hierna de keuze aanpassen?

  • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school. 
  • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus. 
  • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.  
  • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.