Kiezen voor toegang via ELO of schoolportaal

Stap 1 -3: Doorgeven keuze

Begin april ontvangt de coördinator DT een e-mail met een link naar een beveiligde persoonlijke pagina. Op deze pagina geeft de coördinator de keuze voor het nieuwe schooljaar door.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Alles blijft zoals het nu is. Bevestig dit op de persoonlijke pagina voor 15 mei.
  • U kiest voor een (andere) ELO, maar nog niet alle gevraagde gegevens zijn bekend. Neem contact op met uw distributeur voor 15 mei.
  • U kiest voor een andere toegangsmethode. Bevestig dit op de persoonlijke pagina voor 15 mei.

Stap 4: Distributeur controleert de keuze

Als de school kiest voor toegang via de ELO, dan controleert de distributeur de gegevens. 

Stap 5- 6: Controle gegevens ELO en definitieve bevestiging

U ontvangt van de distributeur een overzicht met alle gegevens. Controleer deze en bevestig indien akkoord per email. Heeft u wijzigingen, neem dan contact op met de distributeur.  

Stap 7: keuze voor uw school iigt vast

Hierna ligt de keuze vast. Wilt u de keuze toch aanpassen, neem dan contact op met de distributeur.

Wilt u hierna de keuze aanpassen?

  • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school. 
  • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus. 
  • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.  
  • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.