U bent hier: 
ELO / Schoolportaal

ELO / Schoolportaal

Ga naar startschooljaarvo.nl 
Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar

Inloggen via ELO/schoolportaal

Loggen leerlingen in op hun digitale lesmateriaal, dan controleert het systeem van de distributeur of de ELO van de school herkend wordt. Soms wordt de leerling om aanvullende gegevens gevraagd. Vervolgens wordt gecheckt of de betreffende leerling recht heeft op toegang. Zo ja, dan wordt één licentie van het lesmateriaal ingewisseld en heeft de leerling toegang.

1. Leerling klikt op link in ELO

De leerling logt in op de ELO en klikt op de link naar het lesmateriaal. 

2. Controle koppeling ELO

Het systeem van uw distributeur kijkt of hij de ELO herkent. 

3. Opgeven van aanvullende gegevens

Soms vraagt een uitgeverij nog om aanvullende gegegens voor de leerling toegang krijgt. 

4. Heeft de leerling recht op toegang?

Achter de schermen wordt gecontroleerd of het lesmateriaal besteld is voor deze leerling. 

* Wordt een leerling niet herkend en de school heeft wel het lesmateriaal besteld, dan krijgt hij toch toegang. De administratieve afwikkeling en afrekening volgen achteraf.  

5. Eén licentie wordt ingewisseld

Eén licentie van het lesmateriaal wordt ingewisseld.

Stap 6. Leerling heeft toegang tot digitaal lesmateriaal

De leerling heeft toegang tot zijn lesmateriaal.