U bent hier: 

Distributeursportaal

Ga naar startschooljaarvo.nl 
Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar

Inloggen via uw distributeursportaal

Leerlingen loggen in op het portaal bij de distributeur. Soms wordt de leerling om aanvullende gegevens gevraagd. Vervolgens wordt gecheckt of de betreffende leerling recht heeft op toegang. Zo ja, dan wordt één licentie van het lesmateriaal ingewisseld en heeft de leerling toegang.

De mogelijkheid om in te loggen via het distributeursportaal bestaat alleen als de school de distributie van de leermiddelen volledig heeft uitbesteed aan de distributeur. We spreken in dat geval van een Extern Leermiddelenfonds, een ELF of soms een Gefaciliteerd Leermiddelenfonds, een GLF. Distributeurs Iddink en VanDijk hebben een distributeursportaal. Scholen die zijn aangesloten bij OsingadeJong kunnen hun leerlingen alleen toegang bieden via de ELO/het schoolportaal of via de website van de uitgeverij.

1. Leerling klikt op link in distributeursportaal

De leerling logt in op het distributeursportaal. 
Nadat hij is ingelogd, ziet de leerling alle links naar zijn digitale lesmateriaal. 

2. Opgeven van eventuele aanvullende gegevens

Soms vraagt een uitgeverij nog om aanvullende gegegens voor de leerling toegang krijgt. 

3. Heeft deze leerling recht op toegang?

Achter de schermen wordt gecontroleerd of het lesmateriaal besteld is voor deze leerling. 

De identiteit van leerling in de bestelgegevens wordt vergeleken met de identiteit van de leerling die inlogt.  

4. Eén licentie wordt ingewisseld

Eén licentie van het lesmateriaal wordt ingewisseld.

5. Leerling heeft toegang tot digitaal lesmateriaal

De leerling heeft toegang tot digitaal lesmateriaal.