Voorbereiding toegang via ELO/schoolportaal

De coördinator DT van de school geeft de keuze door aan de distributeur. Deze legt de keuze vast en stuurt een bevestigingsmail. Meer informatie over kiezen van toegang via uw ELO.

U bestelt het lesmateriaal op de manier die u gewend bent. Meer informatie over bestellen

  • Stap 1  

Als u voor het eerst toegang krijgt via een ELO/schoolportaal, moet deze geconfigureerd worden zodat deze samen kan werken met de systemen van de distributeur. 

  • Stap 2 

U ontvangt een e-mail met een link van uw distributeur. Plaats deze in de ELO.  

  • Stap 3

U controleert de technische koppeling tussen de ELO en het systeem van de distributeur. Meer informatie over controle koppeling

  • Optioneel: Stap 4

Bij prematching worden de gebruikersgegevens van de ELO vooraf gekoppeld aan de bestelgegevens van de distributeur. Dit geldt alleen bij een extern boekenfonds. Meer informatie over prematching

  • Stap 5 

De school moet de ELO inrichten met de links naar het lesmateriaal. Meer informatie over linkjes klaarzetten