Vraag Welke toegangsmogelijkheden kan mijn school kiezen?
Antwoord

Keuzemogelijkheden 

 

    Extern boekenfonds            Intern boekenfonds                      
  Keuzemogelijkheden                 ELO/schoolportaal     ELO/schoolportaal
  Distributeursportaal   Website uitgeverij

 

Extern boekenfonds: ELO/schoolportaal of distributeursportaal

Is het boekenfonds volledig uitbesteed aan de distributeur (extern boekenfonds)? Dan is er keuze uit: 

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via het distributeursportaal van Van Dijk Educatie en Iddink (Iddink Digitaal of Van Dijk Digitaal Leren). Scholen die OsingadeJong als distributeur hebben, kunnen alleen via de ELO toegang krijgen.
   

Intern boekenfonds: ELO/schoolportaal of website uitgever

Is het boekenfonds intern georganiseerd (intern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal 
 • Toegang via de website van de uitgeverij
Vraag Welke combinaties van toegangsmogelijkheden kan mijn school kiezen?
Antwoord

Welke combinaties zijn mogelijk?

 • Verschillende locaties: verschillende keuzes voor toegang

Als school is het mogelijk om per locatie binnen de school een andere oplossing te kiezen. Bijvoorbeeld locatie A kiest voor werken met een ELO en locatie B kiest voor toegang met activeringscodes. U geeft de keuzes per locatie aan de distributeur door. 

 • Binnen één locatie: combinaties zijn beperkt mogelijk

Ook binnen één locatie kunt u kiezen voor verschillende toegangsmogelijkheden. Bijvoorbeeld VMBO en havo of bovenbouw en onderbouw. Zo kan uw school ervoor kiezen om in de onderbouw uw leerlingen via het distributeursportaal te laten werken, in de bovenbouw via de ELO. 
De school in dit voorbeeld moet twee aparte bestellingen plaatsen, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Per groep leerlingen geeft u de keuze door aan uw distributeur.

Het is niet mogelijk om één leerling op meerdere manieren toegang te geven.

Samenvattend:

U kunt de volgende regels hanteren voor de keuze:

·         Per leerling is slechts één keuze voor toegang mogelijk

·         Het is mogelijk om per segment (locatie, bovenbouw, onderbouw, schoolniveau) verschillende toegangsroutes te kiezen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat: 

 • u ervoor zorgt dat elk segment met de gemaakte keuze voor toegang bij de distributeur bekend is.
 • u per segment een aparte bestelling voor lesmateriaal plaatst.
Vraag Hoe kunnen wij een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen na medio juni?
Antwoord
 • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school. 
 • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus. 
 • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.  
 • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.
 
 
Vraag Wat moet ik voorbereiden voor toegang via het distributeursportaal?
Antwoord

De voorbereiding op de toegang tot digitaal lesmateriaal via distributeursportalen Van Dijk Digitaal leren en Iddink digitaal bestaat uit de volgende stappen.

De school geeft de keuze door aan de distributeur. Meer informatie over kiezen van toegang via het distributeursportaal.

U bestelt het lesmateriaal op uw gebruikelijke manier. Meer informatie over bestellen.

Bestel het lesmateriaal op de gebruikelijke manier. In deze processtap zetten de distributeur en de uitgevers het lesmateriaal voor het distributeursportaal klaar. Meer informatie over bestellen.

U hoeft verder geen voorbereidingen te treffen om toegang via het distributeursportaal mogelijk te maken. 

Vraag Wat is een schoolportaal? En een distributieportaal?
Antwoord

Met een schoolportaal bedoelen we een leerlingadministratiesysteem, zoals  Magister of SOM. Een schoolportaal is ook een eigen schoolomgeving in bijvoorbeeld Sharepoint.

Een distributeursportaal is het portaal van uw distributeur: Van Dijk digitaal leren of Iddink digitaal leren.

Vraag Tot wanneer kan het digitale lesmateriaal worden gebruikt? Wanneer lopen de licenties af?
Antwoord

De licenties van de uitgevers geven een gebruiksrecht dat start aan het begin van het schooljaar en eindigt aan het eind van datzelfde schooljaar.

Dat houdt in dat de licenties bruikbaar zijn vanaf één week voor start van het schooljaar en dat deze eindigen op 1 augustus van het jaar daarop. Op deze manier loopt u geen risico dat leerlingen met verouderde licenties werken. Indien uitgeverijen andere ingangs- of beëindigingsdata hanteren, zullen zij dat berichten.

Vraag Hoe gaat het inloggen via Van Dijk of Iddink digitaal (het distributeursportaal)?
Antwoord

Via Van Dijk digitaal leren of Iddink digitaal (het portaal van uw distributeur) krijgen de leerlingen toegang tot hun digitale lesmateriaal.

Zodra de leerlingen zijn ingelogd op dit portaal, hebben zij toegang tot het juiste digitale lesmateriaal

Vraag Tijdens het gebruik van Van Dijk of Iddink digitaal loopt de leerling vast. Wat te doen?
Antwoord

Neem contact op met uw distributeur.

Vraag Na het klikken op de link komt de leerling niet terecht bij de (juiste) methode. Wat te doen?
Antwoord

Neem contact op met uw distributeur.

Vraag De leerling vindt de link naar een methode niet. Wat te doen?
Antwoord

Neem contact op met uw distributeur.

Vraag De leerling is zijn inloggegevens kwijt. Met wie kan hij contact opnemen?
Antwoord

De leerling kan het beste rechtstreeks contact opnemen met de distributeur, waar hij ook het lesmateriaal heeft besteld.

Vraag Hoe krijgen docenten toegang tot het online leerlingenmateriaal?
Antwoord

Hierover ontvangt u per uitgeverij bericht. 

Vraag Hoe krijgen docenten toegang tot hun online docentenmateriaal?
Antwoord

Dat is afhankelijk van hoe de leerlingen toegang krijgen tot het lesmateriaal.

 • Heeft de school gekozen voor toegang via de ELO, dan krijgen ook docent toegang tot het online docentmateriaal en het leerlingmateriaal via de ELO.
 • Heeft de school gekozen voor toegang via via het distributeursportaal of de websites van de uitgeverijen, dan hebben docenten toegang via de websites van de uitgeverijen.

De uitgeverij informeert over de stappen die de docent moet doorlopen om toegang te krijgen.

Vraag Hoe bestel ik docentenlicenties voor het digitaal lesmateriaal?
Antwoord

De docentenlicenties van het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij deze uitgeverijen.

De leerlinglicenties en alle overige producten zijn volgens de normale procedures te bestellen bij de distributeurs.

Bestelwijze ?

Docentenlicenties bestelt u eenvoudig rechtstreeks bij Malmberg via dewebshop, ThiemeMeulenhoff webshop of contactformulier en Noordhoff uitgevers via www.docentenpakket.nl.

Vraag Wat houdt de rol van coördinator Directe Toegang in?
Antwoord
De coördinator Directe Toegang heeft de volgende taken
 • hij geeft de keuze voor toegang tot het leerlingmateriaal van de school door.
 • hij communiceert over toegang tot het digitale lesmateriaal naar docenten en leerlingen.
 • hij is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen. De deelnemende uitgevers en distributeurs kunnen uw naam doorgeven aan docenten op uw school, zodat ze weten wie zij moeten raadplegen bij vragen. 
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.
 • hij zorgt ervoor dat de toegang tot het digitale lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid. De taken hiervoor verschillen per toegangsmogelijkheid.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.

 

Lees meer over de taken van de coordinator DT.

Vraag Hoe kan ik een nieuwe coördinator Directe Toegang doorgeven?
Antwoord

Als u een andere persoon als coördinator Directe Toegang wil aanwijzen, dan kunt u contact opnemen met de distributeur van de school. 

Vraag Als onze school kiest voor directe toegang, kunnen wij dan uitsluitend lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff gebruiken? Wanneer sluiten andere uitgevers aan?
Antwoord

Het lesmateriaal van meer dan 15 uitgeverijen is inmiddels met de techniek van Directe Toegang toegankelijk. U kunt hierover meer informatie krijgen bij uw distributeur. 

Vraag Kunnen wij later licenties bij kopen?
Antwoord

Als later blijkt dat meer leerlingen de toegang nodig hebben, kan de school meer licenties bestellen via de schoolboekhandel of rechtstreeks. 

Vraag Hoe werkt het met betalingen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal?
Antwoord

Het betalen van digitaal lesmateriaal gaat net als de betaling voor een gewoon boek. De school heeft dit digitale lesmateriaal op de boekenlijst staan en bestelt dit materiaal via de schoolboekhandel of rechtstreeks. Dan krijgt de school een tegoed dat gekoppeld is aan de links naar het digitale lesmateriaal. De school betaalt dus niet per klik op de link, maar voor het aantal leerlingen waarvoor de school het digitale lesmateriaal aanschaft. 

Vraag Wat is het doel van Directe Toegang?
Antwoord

Doel is een eenvoudige toegang tot digitaal lesmateriaal. Het is in het belang van alle partijen - scholen, distributeurs en uitgeverijen - dat het digitale lesmateriaal goed wordt gebruikt. Digitaal lesmateriaal biedt allerlei kansen om het onderwijs beter en interessanter te maken. Maar dan moet het wel makkelijk toegankelijk zijn. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken.

Vraag Welke partijen zijn betrokken bij Directe Toegang?
Antwoord

De verbetering van het toegangsproces is een gezamenlijk initiatief van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff en van de distributeurs Iddink, Van Dijk Educatie en OsingadeJong.