U bent hier: 
Website uitgeverij

Website uitgeverij

Ga naar startschooljaarvo.nl 
Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar

Keuzemogelijkheden

   Extern boekenfonds           Intern boekenfonds                      
  Keuzemogelijkheden        ELO/schoolportaal    ELO/schoolportaal
  Distributeursportaal  Website uitgeverij

 Extern boekenfonds: ELO/schoolportaal of distributeursportaal

Is het boekenfonds volledig uitbesteed aan de distributeur (extern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via het distributeursportaal van Van Dijk Educatie en Iddink (Iddink Digitaal of Van Dijk Digitaal Leren). Scholen die OsingadeJong als distributeur hebben, kunnen alleen via de ELO toegang krijgen.
 

Intern boekenfonds: ELO/schoolportaal of website uitgever

Is het boekenfonds intern georganiseerd (intern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via de website van de uitgeverij

Welke combinaties zijn mogelijk?

 • Verschillende locaties: verschillende keuzes voor toegang

Als school is het mogelijk om per locatie binnen de school een andere oplossing te kiezen. Bijvoorbeeld locatie A kiest voor werken met een ELO en locatie B kiest voor toegang met activeringscodes. U geeft de keuzes per locatie aan de distributeur door. 

 • Binnen één locatie: combinaties zijn beperkt mogelijk

Ook binnen één locatie kunt u kiezen voor verschillende toegangsmogelijkheden. Bijvoorbeeld VMBO en havo of bovenbouw en onderbouw. Zo kan uw school ervoor kiezen om in de onderbouw uw leerlingen via het distributeursportaal te laten werken, in de bovenbouw via de ELO. 
De school in dit voorbeeld moet twee aparte bestellingen plaatsen, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Per groep leerlingen geeft u de keuze door aan uw distributeur.

Het is niet mogelijk om één leerling op meerdere manieren toegang te geven.

Samenvattend:

U kunt de volgende regels hanteren voor de keuze:

·         Per leerling is slechts één keuze voor toegang mogelijk

·         Het is mogelijk om per segment (locatie, bovenbouw, onderbouw, schoolniveau) verschillende toegangsroutes te kiezen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat: 

 • u ervoor zorgt dat elk segment met de gemaakte keuze voor toegang bij de distributeur bekend is.
 • u per segment een aparte bestelling voor lesmateriaal plaatst.

Leerlingen kunnen op de sites van de uitgeverijen inloggen en hebben hierbij een activeringscode nodig. Deze stappen zijn per uitgeverij verschillend.

De school heeft digitaal lesmateriaal besteld bij de distributeur. Zodra de activeringscodes klaarstaan, ontvangt de coördinator Directe Toegang een bericht van de distributeur. Via de website van de distributeur krijgt u toegang tot de verschillende downloadplatforms van de uitgeverijen. Bij deze downloadplatforms kunt u activeringscodes downloaden en deze vervolgens onder de leerlingen verspreiden. Lees meer informatie over het downloaden en distribueren van activeringscodes. Informeer binnen uw school wie de coördinator Directe Toegang is.
De school heeft digitaal lesmateriaal besteld bij de distributeur.  Zodra de activeringscodes klaarstaan, ontvangt de coördinator Directe Toegang een bericht van de distributeur. Via de website van de distributeur krijgt u toegang tot de verschillende downloadplatforms. Informeer binnen uw school wie de coördinator Directe Toegang is.
De coördinator Directe Toegang is geautoriseerd voor toegang tot het downloadplatform. Zodra de activeringscodes klaar staan, ontvangt hij een bericht. Via de site van de distributeur kan hij de activeringscodes downloaden en verspreiden onder de leerlingen. Wilt u meerder personen van school toegang te geven tot het downloadplatform, neem dan contact op met uw distributeur of uitgeverij.

Dit verschilt per uitgeverij. De coördinator Directe Toegang is geautoriseerd om de activeringscodes te downloaden voor uw school. Hij ontvangt per uitgeverij een e-mail met de inloggegevens en de instructie.

Handleidingen

Lees de handleidingen van de uitgeverijen

Neem contact op met de uitgeverij.
De licenties van de uitgevers geven een gebruiksrecht dat start aan het begin van het schooljaar, en eindigt aan het eind van datzelfde schooljaar. Dat houdt in dat de licenties bruikbaar zijn vanaf één week voor start van het schooljaar en dat deze eindigen op 1 augustus van het jaar daarop. U loopt zo geen risico dat leerlingen met verouderde licenties werken. Indien uitgevers andere ingangs- of beëindigingsdata hanteren, zullen zij u dat berichten.
Dat is afhankelijk van hoe de leerlingen toegang krijgen tot het lesmateriaal.
 • Heeft de school gekozen voor toegang via de ELO, dan krijgen ook docent toegang tot het online docentmateriaal en het leerlingmateriaal via de ELO.
 • Heeft de school gekozen voor toegang via via het distributeursportaal of de websites van de uitgeverijen, dan hebben docenten toegang via de websites van de uitgeverijen.
De uitgeverij informeert over de stappen die de docent moet doorlopen om toegang te krijgen.

De docentenlicenties van het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij deze uitgeverijen.

De leerlinglicenties en alle overige producten zijn volgens de normale wegen te bestellen bij de distributeurs.

Bestelwijze ?

Docentenlicenties bestelt u eenvoudig rechtstreeks bij Malmberg via de webshop, ThiemeMeulenhoff webshop of contactformulier en Noordhoff uitgevers via www.docentenpakket.nl.

Vanuit de gegevens die wij ontvangen namens Directe Toegang mailen wij niet naar leerlingen. Ook de vraag of leerlingen materiaal toegestuurd willen krijgen, stellen wij nooit per mail. Leerlingen ontvangen geen mails van Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal.
De leerling krijgt onmiddellijke toegang tot het digitale lesmateriaal die de school heeft aangeschaft. Dit gebeurt direct omdat aan de identiteit van de leerling een aantal attributen zijn meegegeven vanuit het beveiligde schoolportaal. Dit zijn technische attributen die de relaties tussen leerling/docent, school en bestelling duidelijk maken. Wij vinden de privacy van uw leerlingen belangrijk. Alle deelnemers van het samenwerkingsverband conformeren zich daarom aan het privacy convenant dat is gesloten tussen de ministeries, onderwijsraden en marktpartijen.
De coördinator Directe Toegang heeft de volgende taken
 • hij geeft de keuze voor toegang tot het leerlingmateriaal van de school door.
 • hij communiceert over toegang tot het digitale lesmateriaal naar docenten en leerlingen.
 • hij is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen. De deelnemende uitgevers en distributeurs kunnen uw naam doorgeven aan docenten op uw school, zodat ze weten wie zij moeten raadplegen bij vragen.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.
 • hij zorgt ervoor dat de toegang tot het digitale lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid. De taken hiervoor verschillen per toegangsmogelijkheid.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.
Lees meer over de taken van de coordinator DT.

Als u een andere persoon als coördinator Directe Toegang wil aanwijzen, dan kunt u contact opnemen met de distributeur van de school.

 • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school.
 • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus.
 • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.
 • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.