U bent hier: 

Distributeursportaal

Ga naar startschooljaarvo.nl 
Sinds 2018 staat de schoolstart onder regie van Edu-K, Programma Start Schooljaar

Keuzemogelijkheden

   Extern boekenfonds           Intern boekenfonds                      
  Keuzemogelijkheden        ELO/schoolportaal    ELO/schoolportaal
  Distributeursportaal  Website uitgeverij

 Extern boekenfonds: ELO/schoolportaal of distributeursportaal

Is het boekenfonds volledig uitbesteed aan de distributeur (extern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via het distributeursportaal van Van Dijk Educatie en Iddink (Iddink Digitaal of Van Dijk Digitaal Leren). Scholen die OsingadeJong als distributeur hebben, kunnen alleen via de ELO toegang krijgen.
 

Intern boekenfonds: ELO/schoolportaal of website uitgever

Is het boekenfonds intern georganiseerd (intern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via de website van de uitgeverij

Welke combinaties zijn mogelijk?

 • Verschillende locaties: verschillende keuzes voor toegang

Als school is het mogelijk om per locatie binnen de school een andere oplossing te kiezen. Bijvoorbeeld locatie A kiest voor werken met een ELO en locatie B kiest voor toegang met activeringscodes. U geeft de keuzes per locatie aan de distributeur door. 

 • Binnen één locatie: combinaties zijn beperkt mogelijk

Ook binnen één locatie kunt u kiezen voor verschillende toegangsmogelijkheden. Bijvoorbeeld VMBO en havo of bovenbouw en onderbouw. Zo kan uw school ervoor kiezen om in de onderbouw uw leerlingen via het distributeursportaal te laten werken, in de bovenbouw via de ELO. 
De school in dit voorbeeld moet twee aparte bestellingen plaatsen, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Per groep leerlingen geeft u de keuze door aan uw distributeur.

Het is niet mogelijk om één leerling op meerdere manieren toegang te geven.

Samenvattend:

U kunt de volgende regels hanteren voor de keuze:

·         Per leerling is slechts één keuze voor toegang mogelijk

·         Het is mogelijk om per segment (locatie, bovenbouw, onderbouw, schoolniveau) verschillende toegangsroutes te kiezen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat: 

 • u ervoor zorgt dat elk segment met de gemaakte keuze voor toegang bij de distributeur bekend is.
 • u per segment een aparte bestelling voor lesmateriaal plaatst.
 • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school.
 • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus.
 • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.
 • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.
De voorbereiding op de toegang tot digitaal lesmateriaal via distributeursportalen Van Dijk Digitaal leren en Iddink digitaal bestaat uit de volgende stappen. De school geeft de keuze door aan de distributeur. Meer informatie over kiezen van toegang via het distributeursportaal. U bestelt het lesmateriaal op uw gebruikelijke manier. Meer informatie over bestellen. Bestel het lesmateriaal op de gebruikelijke manier. In deze processtap zetten de distributeur en de uitgevers het lesmateriaal voor het distributeursportaal klaar. Meer informatie over bestellen. U hoeft verder geen voorbereidingen te treffen om toegang via het distributeursportaal mogelijk te maken.
Met een schoolportaal bedoelen we een leerlingadministratiesysteem, zoals  Magister of SOM. Een schoolportaal is ook een eigen schoolomgeving in bijvoorbeeld Sharepoint. Een distributeursportaal is het portaal van uw distributeur: Van Dijk digitaal leren of Iddink digitaal leren.
De licenties van de uitgevers geven een gebruiksrecht dat start aan het begin van het schooljaar en eindigt aan het eind van datzelfde schooljaar. Dat houdt in dat de licenties bruikbaar zijn vanaf één week voor start van het schooljaar en dat deze eindigen op 1 augustus van het jaar daarop. Op deze manier loopt u geen risico dat leerlingen met verouderde licenties werken. Indien uitgeverijen andere ingangs- of beëindigingsdata hanteren, zullen zij dat berichten.
Via Van Dijk digitaal leren of Iddink digitaal (het portaal van uw distributeur) krijgen de leerlingen toegang tot hun digitale lesmateriaal. Zodra de leerlingen zijn ingelogd op dit portaal, hebben zij toegang tot het juiste digitale lesmateriaal
Neem contact op met uw distributeur.
Neem contact op met uw distributeur.
De leerling kan het beste rechtstreeks contact opnemen met de distributeur, waar hij ook het lesmateriaal heeft besteld.
Hierover ontvangt u per uitgeverij bericht.
Dat is afhankelijk van hoe de leerlingen toegang krijgen tot het lesmateriaal.
 • Heeft de school gekozen voor toegang via de ELO, dan krijgen ook docent toegang tot het online docentmateriaal en het leerlingmateriaal via de ELO.
 • Heeft de school gekozen voor toegang via via het distributeursportaal of de websites van de uitgeverijen, dan hebben docenten toegang via de websites van de uitgeverijen.
De uitgeverij informeert over de stappen die de docent moet doorlopen om toegang te krijgen.

De docentenlicenties van het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij deze uitgeverijen.

De leerlinglicenties en alle overige producten zijn volgens de normale procedures te bestellen bij de distributeurs.

Bestelwijze ?

Docentenlicenties bestelt u eenvoudig rechtstreeks bij Malmberg via de webshop, ThiemeMeulenhoff webshop of contactformulier en Noordhoff uitgevers via www.docentenpakket.nl.

De coördinator Directe Toegang heeft de volgende taken

 • hij geeft de keuze voor toegang tot het leerlingmateriaal van de school door.
 • hij communiceert over toegang tot het digitale lesmateriaal naar docenten en leerlingen.
 • hij is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen. De deelnemende uitgevers en distributeurs kunnen uw naam doorgeven aan docenten op uw school, zodat ze weten wie zij moeten raadplegen bij vragen.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.
 • hij zorgt ervoor dat de toegang tot het digitale lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid. De taken hiervoor verschillen per toegangsmogelijkheid.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.

Lees meer over de taken van de coordinator DT.

Als u een andere persoon als coördinator Directe Toegang wil aanwijzen, dan kunt u contact opnemen met de distributeur van de school.
Het lesmateriaal van meer dan 15 uitgeverijen is inmiddels met de techniek van Directe Toegang toegankelijk. U kunt hierover meer informatie krijgen bij uw distributeur.
Als later blijkt dat meer leerlingen de toegang nodig hebben, kan de school meer licenties bestellen via de schoolboekhandel of rechtstreeks.
Het betalen van digitaal lesmateriaal gaat net als de betaling voor een gewoon boek. De school heeft dit digitale lesmateriaal op de boekenlijst staan en bestelt dit materiaal via de schoolboekhandel of rechtstreeks. Dan krijgt de school een tegoed dat gekoppeld is aan de links naar het digitale lesmateriaal. De school betaalt dus niet per klik op de link, maar voor het aantal leerlingen waarvoor de school het digitale lesmateriaal aanschaft.
Doel is een eenvoudige toegang tot digitaal lesmateriaal. Het is in het belang van alle partijen – scholen, distributeurs en uitgeverijen – dat het digitale lesmateriaal goed wordt gebruikt. Digitaal lesmateriaal biedt allerlei kansen om het onderwijs beter en interessanter te maken. Maar dan moet het wel makkelijk toegankelijk zijn. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken.
De verbetering van het toegangsproces is een gezamenlijk initiatief van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff en van de distributeurs Iddink, Van Dijk Educatie en OsingadeJong.