Toegang tot online docentmateriaal 

Het docentmateriaal is vanaf 1 juni 2016 beschikbaar. Voor het gebruik van het online docentmateriaal is in bijna alle gevallen een activeringscode nodig. Hieronder staat per uitgeverij hoe de docent deze code ontvangt.

Voor Noordhoff Uitgevers geldt dat het leerling- en docentmateriaal op dezelfde manier worden aangeleverd. Kiest de school voor toegang via de ELO, dan krijgen docenten ook toegang tot het online docentmateriaal via de ELO. 

Toegang via de ELO - ELO blijft gelijk

Malmberg en ThiemeMeulenhoff online docentmateriaal

 • De link voor het bestelde docentenmateriaal is beschikbaar in de ELO.
 • De link moet bij de juiste docent in de ELO worden geplaatst.
 • De docent logt in op de ELO en klikt op de link.
 • De docent voert de activeringscode in die hij eerder van de uitgeverij heeft ontvangen.
 • De docent heeft toegang tot het docentmateriaal. 

Noordhoff Uitgevers online docentmateriaal

 • De link voor het bestelde docentmateriaal is beschikbaar in de ELO.
 • De link moet bij de juiste docent in de ELO worden geplaatst. 
 • De docent logt in bij de ELO en klikt op de link.
 • De docent koppelt zijn ELO-account aan zijn Noordhoff-account volgens de instructies op het scherm. 
 • De docent heeft toegang tot het docentmateriaal.

Toegang via de ELO- ELO wijzigt

ThiemeMeulenhoff online docentmateriaal

 • De docent logt voor 1 augustus 2016 in op de website van de uitgeverij. 
 • De docent ontvangt een activeringscode van de uitgever.
 • De licentie moet worden geactiveerd met de activeringscode.
 • Vanaf 1 augustus is de link voor het bestelde docentmateriaal beschikbaar in de nieuwe ELO. 
 • Na 1 augustus kan de docent inloggen op de ELO.
 • De link moet bij de juiste docent in de ELO worden geplaatst.
 • De docent klikt op de link.
 • De docent heeft toegang tot het online docentmateriaal in de nieuwe ELO. 

Noordhoff Uitgevers online docentmateriaal

 • Docenten op scholen die toegang krijgen tot het digitale leerlingmateriaal via de ELO, klikken op het linkje in de huidige ELO

 • Docenten op scholen die geen toegang krijgen via de ELO hebben een activeringscode nodig.

 • De activeringscode kan door de besteller (de collega die voor de betreffende sectie de bestellingen verzorgd) worden opgehaald via het Downloadportaal van Noordhoff Uitgevers. Op de activeringscode staat de instructie hoe de docent toegang krijgt.

 • Zodra de ELO voor 2016-2017 is ingericht, klikt de docent op het klaargezette linkje in de nieuwe ELO.

 • De docent koppelt zijn ELO-account aan zijn Noordhoff-account volgens de instructies op het scherm.

 • De docent heeft toegang tot het online docentmateriaal in de nieuwe ELO. 

Malmberg online docentmateriaal
 • De docent logt voor 1 augustus in met de link op de oude ELO.
 • De docent krijgt activeringscode van de uitgever.
 • De licentie moet worden geactiveerd met de activeringscode.
 • De docent logt na 1 augustus in op de nieuwe ELO en klikt op de link.
 • Als de docent ook voor 1 augustus heeft gewerkt met deze licentie, dan neemt hij contact op met de Helpdesk van Malmberg (073-628 8766) om een en ander over te zetten.   

Toegang via website uitgeverij 

 Online docentmateriaal van alle uitgeverijen

 • De docent kan via de methodewebsite naar het docentmateriaal.

 • De licentie moet worden geactiveerd met de activeringscode, die de docenten ontvangen van de uitgeverijen.

 • De docent krijgt de activeringscode van de uitgever.

 • De docent heeft toegang tot het docentmateriaal.


Heeft u vragen over de toegang tot docentmateriaal? Neemt u dan contact op met de uitgever.