Vraag Welke toegangsmogelijkheden kan mijn school kiezen?
Antwoord

Keuzemogelijkheden 

    Extern boekenfonds            Intern boekenfonds                      
  Keuzemogelijkheden                 ELO/schoolportaal     ELO/schoolportaal
  Distributeursportaal   Website uitgeverij

 

Extern boekenfonds: ELO/schoolportaal of distributeursportaal

Is het boekenfonds volledig uitbesteed aan de distributeur (extern boekenfonds)? Dan is er keuze uit: 

 • Toegang via de ELO/schoolportaal
 • Toegang via het distributeursportaal van Van Dijk Educatie en Iddink (Iddink Digitaal of Van Dijk Digitaal Leren). Scholen die OsingadeJong als distributeur hebben, kunnen alleen via de ELO toegang krijgen.
   

Intern boekenfonds: ELO/schoolportaal of website uitgever

Is het boekenfonds intern georganiseerd (intern boekenfonds)? Dan is er keuze uit:

 • Toegang via de ELO/schoolportaal 
 • Toegang via de website van de uitgeverij
Vraag Ik heb een extern boekenfonds, wat zijn de keuzemogelijkheden?
Antwoord

U kunt ervoor kiezen leerlingen toegang te geven tot het digitale lesmateriaal via uw  ELO of schoolportaal.

Heeft u een extern boekenfonds? Dan kunt u gebruik maken van het portaal van de  distributeur, Van Dijk Educatie of Iddink. Zijn de leermiddelen besteld bij OsingadeJong? Dan kunt u bij een extern boekenfonds alleen kiezen voor toegang via de ELO.

De Digitale toegang via het distributeursportaal wordt kosteloos  voor u gereed gemaakt. 

Vraag Hoe kunnen wij een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen na medio juni?
Antwoord
 • Neem contact op met uw distributeur wanneer u een wijziging van de toegang tot het digitale lesmateriaal overweegt. Zij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw school. 
 • De coördinator DT kan deze keuze wijzigen op de beveiligde pagina. U kunt een wijziging in de toegang tot het digitale lesmateriaal aanvragen tot 1 augustus. 
 • Zodra uw leerlingen het digitale lesmateriaal in gebruik hebben genomen, is een overgang naar een andere toegangsmogelijkheid lastig.  
 • Indien u kiest voor een (andere) ELO of schoolportaal, dan moet de koppeling met de systemen van de distributeurs en uitgevers opnieuw gecontroleerd worden.

 

Vraag Welke combinaties van toegangsmogelijkheden kan mijn school kiezen?
Antwoord

Welke combinaties zijn mogelijk?

 • Verschillende locaties: verschillende keuzes voor toegang

Als school is het mogelijk om per locatie binnen de school een andere oplossing te kiezen. Bijvoorbeeld locatie A kiest voor werken met een ELO en locatie B kiest voor toegang met activeringscodes. U geeft de keuzes per locatie aan de distributeur door. 

 • Binnen één locatie: combinaties zijn beperkt mogelijk

Ook binnen één locatie kunt u kiezen voor verschillende toegangsmogelijkheden. Bijvoorbeeld VMBO en havo of bovenbouw en onderbouw. Zo kan uw school ervoor kiezen om in de onderbouw uw leerlingen via het distributeursportaal te laten werken, in de bovenbouw via de ELO. 
De school in dit voorbeeld moet twee aparte bestellingen plaatsen, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Per groep leerlingen geeft u de keuze door aan uw distributeur.

Het is niet mogelijk om één leerling op meerdere manieren toegang te geven.

Samenvattend:

U kunt de volgende regels hanteren voor de keuze:

·         Per leerling is slechts één keuze voor toegang mogelijk

·         Het is mogelijk om per segment (locatie, bovenbouw, onderbouw, schoolniveau) verschillende toegangsroutes te kiezen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat: 

 • u ervoor zorgt dat elk segment met de gemaakte keuze voor toegang bij de distributeur bekend is.
 • u per segment een aparte bestelling voor lesmateriaal plaatst.
Vraag Wat houdt de rol van coördinator Directe Toegang in?
Antwoord
De coördinator Directe Toegang heeft de volgende taken
 • hij geeft de keuze voor toegang tot het leerlingmateriaal van de school door.
 • hij communiceert over toegang tot het digitale lesmateriaal naar docenten en leerlingen.
 • hij is binnen de school het eerste aanspreekpunt voor docenten en leerlingen bij vragen of problemen. De deelnemende uitgevers en distributeurs kunnen uw naam doorgeven aan docenten op uw school, zodat ze weten wie zij moeten raadplegen bij vragen. 
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.
 • hij zorgt ervoor dat de toegang tot het digitale lesmateriaal binnen de school wordt voorbereid. De taken hiervoor verschillen per toegangsmogelijkheid.
 • hij is het eerste aanspreekpunt voor distributeurs en uitgeverijen over Directe Toegang.

 

Lees meer over de taken van de coordinator DT.

 

Vraag Hoe kan ik een nieuwe coördinator Directe Toegang doorgeven?
Antwoord

Als u een andere persoon als coördinator Directe Toegang wil aanwijzen, dan kunt u contact opnemen met de distributeur van de school. 

Vraag Wat moet mijn school doen om voor mijn leerlingen toegang tot het lesmateriaal te realiseren?
Vraag Waarom zijn de voorbereidingen nodig?
Antwoord

De ELO/schoolportaal moet klaar zijn voor de koppeling met het digitale lesmateriaal. Dat moet in uw eigen ELO gebeuren.  In de ELO/schoolportaal controleert u de technische koppeling met het digitale materiaal en zet u de links klaar, zodat de leerlingen direct toegang hebben.

Vraag Wat houdt de controle van de technische koppeling in?
Antwoord

Om vanuit de ELO/schoolportaal te kunnen werken met digitaal lesmateriaal, is een koppeling noodzakelijk tussen uw ELO/schoolportaal  en de systemen van de uitgeverijen.

Er bestaan meerdere technische oplossingen voor deze koppeling, bijvoorbeeld een koppeling via Kennisnet (Entree) of een koppeling via de content adapter van de distributeurs. Uw ELO-leverancier kan deze koppeling in orde maken.

Nadat deze koppeling is gelegd, moet de complete configuratie worden getest. Dit gebeurt door het plaatsen van een linkje in de ELO. Door op dit linkje te klikken, leggen de systemen contact en controleert u de koppeling. U voert hierna de unieke code in die u heeft ontvangen. Als u daarna het bevestigingscherm ziet, is de koppeling geslaagd.

Deze koppeling moet alleen de eerste keer worden gecontroleerd. Heeft u vorig jaar al gewerkt met toegang tot digitaal lesmateriaal via een ELO/schoolportaal? 

Als er niets wijzigt, dus u heeft dezelfde ELO met dezelfde koppeling en u bestelt bij dezelfde distributeur, dan hoeft de koppeling niet meer gecontroleerd te worden.

Vraag In welke gevallen moet de technische koppeling worden gecontroleerd?
Antwoord

De koppeling tussen uw ELO/schoolportaal en het systeem van uw dsitrbuteur hoeft alleen de eerste keer te worden gecontroleerd. Wij nemen contact op wanneer de technische koppeling moet worden gecontroleerd. 

Heeft u vorig jaar al gewerkt met toegang tot digitaal lesmateriaal via een ELO/schoolportaal?

Als er iets is gewijzigd, dan moet de koppeling opnieuw gecontroleerd worden. Een wijziging is:

 • een andere ELO/schoolportaal
 • de ELO/schoolportaal heeft een andere URLgekregen (een ander webadres)
 • de ELO/schoolportaal maakt gebruik van een andere soort koppeling
 • een nieuwe distributeur
Vraag Welke hulp krijg ik bij het onderhouden en als er problemen zijn tijdens het schooljaar?
Vraag Hoe helpt mijn ELO-leverancier mij?
Antwoord

Veel ELO-leveranciers bieden ondersteuning bij het controleren van uw koppeling en bij het inrichten van de ELO. De leverancier zal u hierover zelf berichten. Klik hier voor meer informatie over de diensten van ELO-leveranciers.

Vraag Wat gebeurt er als mijn school met een Kennisnet Federatie-koppeling werkt?
Antwoord

Scholen die met een Kennisnet Federatie-koppeling willen werken, moeten de koppeling rechtstreeks bij Kennisnet vragen. Hierbij moeten zij Kennisnet toestemming geven om gegevens van leerlingen door te geven. Klik hier voor het formulier waarmee u deze goedkeuring kunt verlenen.

LET OP: scholen die al eerder directe toegang kregen met de Kennisnet Federatie-koppeling hoeven niet nogmaals een aanvraag bij Kennisnet in te dienen. De eerder verleende goedkeuring geldt nog steeds.

Vraag Hoe plaats ik de linkjes naar het online lesmateriaal in de ELO?
Antwoord

Dit verschilt per ELO/schoolportaal. Neem voor uitleg contact op met uw ELO-leverancier.

Vraag Ik heb zojuist een link geplaatst in de ELO naar het lesmateriaal. Hoe test ik of de link werkt?
Antwoord

De uitgeverijen stellen u op de hoogte hoe u het leerlingmateriaal kunt inzien. U kunt op deze manier ook de link testen.

Vraag Hoe weten mijn leerlingen hoe directe toegang tot online lesmateriaal werkt?
Antwoord

Uw school heeft gekozen voor toegang via de ELO. Dan moet u zelf docenten en leerlingen informeren. Omdat het inloggen verschilt per ELO/schoolportaal en per school, kunnen wij uw leerlingen hier niet verder bij ondersteunen. Wel helpen we bij de communicatie door het maken van een voorbeeldteksten die u als basis kunt gebruiken om leerlingen en docenten te informeren.

Vraag Wat moeten mijn leerlingen doen zodat ze op de Ipad via de ELO/schoolportaal toegang kunnen krijgen tot het digitale lesmateriaal?
Antwoord

De Ipad maakt gebruik van Safari. Safari blokkeert als één van de weinig webbrowsers standaard de tracking cookies van derden. Bij de toegang tot het digitale lesmateriaal worden echter ook cookies van derden gebruikt, namelijk systemen die achter de schermen de koppeling maken.

U moet de instelling voor het accepteren van cookies wijzigen naar het accepteren van ‘Van bezocht’ naar ‘Altijd’. Dat doet u als volgt:

Ga in de Ipad naar:

 • Instellingen
 • Klik op ‘Accepteer cookies’
 • Kies voor de optie ‘Altijd’ 
Vraag Wat moeten mijn leerlingen doen om met Safari toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal?
Antwoord

Safari blokkeert als één van de weinig webbrowsers standaard de tracking cookies van derden. Bij de toegang tot het digitale lesmateriaal worden echter ook cookies van derden gebruikt, namelijk systemen die achter de schermen de koppeling maken.

U moet de instelling voor het accepteren van cookies wijzigen zodat Safari altijd de cookies van derden accepteert. Dat doet u als volgt:

 • Ga op uw Mac naar Safari.
 • Klik links bovenin op Safari
 • Ga naar ‘Voorkeuren’
 • Klik op ‘Privacy'
 • Kies onder 'Blokkeer cookies' de optie ‘nooit’
Vraag Hoe krijgen docenten toegang tot het digitale lesmateriaal?
Antwoord

De uitgeverij informeert u over de stappen die moet doorlopen om toegang te krijgen tot het leerlingmateriaal.

Vraag Hoe bestel ik docentenlicenties voor digitaal lesmateriaal?
Antwoord

De docentenlicenties van het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij deze uitgeverijen en niet via de distributeurs.

De leerlinglicenties en alle overige producten blijven volgens de normale procedures te bestellen bij de distributeurs.

Bestelwijze?

Docentenlicenties bestelt u eenvoudig rechtstreeks bij Malmberg via de webshop, ThiemeMeulenhoff webshop of contactformulier en Noordhoff uitgevers via www.docentenpakket.nl.

 
Vraag Welke partijen zijn betrokken bij Directe Toegang?
Antwoord

De verbetering van het toegangsproces is een gezamenlijk initiatief van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff en van de distributeurs Iddink, Van Dijk Educatie en OsingadeJong.

Vraag Wat is het doel van Directe Toegang?
Antwoord

Doel is een eenvoudige toegang tot digitaal lesmateriaal. Het is in het belang van alle partijen - scholen, distributeurs en uitgeverijen - dat het digitale lesmateriaal goed wordt gebruikt. Digitaal lesmateriaal biedt allerlei kansen om het onderwijs beter en interessanter te maken. Maar dan moet het wel makkelijk toegankelijk zijn. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken.

Vraag Als onze school kiest voor directe toegang, kunnen wij dan uitsluitend lesmateriaal van Malmberg, Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff gebruiken?
Antwoord

Het lesmateriaal van meer dan 15 uitgeverijen is inmiddels met de techniek van Directe Toegang toegankelijk. U kunt hierover meer informatie krijgen bij uw distributeur. 

Vraag Hoe werkt het met betalingen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal?
Antwoord

Het betalen van digitaal lesmateriaal gaat net als de betaling voor een gewoon boek. De school heeft dit digitale lesmateriaal op de boekenlijst staan en bestelt dit materiaal via de schoolboekhandel of rechtstreeks. Dan krijgt de school een tegoed dat gekoppeld is aan de links naar het digitale lesmateriaal. De school betaalt dus niet per klik op de link, maar voor het aantal leerlingen waarvoor de school het digitale lesmateriaal aanschaft. 

Vraag Kunnen wij later licenties bij kopen?
Antwoord

Als later blijkt dat meer leerlingen de toegang nodig hebben, kan de school meer licenties bestellen via de schoolboekhandel of rechtstreeks. 

Vraag Tot wanneer kan het digitale lesmateriaal worden gebruikt? Wanneer lopen de licenties af?
Antwoord

De licenties van de uitgevers geven een gebruiksrecht dat start aan het begin van het schooljaar en eindigt aan het eind van datzelfde schooljaar.

Dat houdt in dat de licenties bruikbaar zijn vanaf één week voor start van het schooljaar en dat deze eindigen op 1 augustus van het jaar daarop. Op deze manier loopt u geen risico dat leerlingen met verouderde licenties werken. Indien uitgeverijen andere ingangs- of beëindigingsdata hanteren, zullen zij dat berichten.

Vraag Welke gegevens wisselt de school uit met distributeurs en uitgevers en hoe is de privacy gewaarborgd?
Antwoord

De leerling krijgt onmiddellijke toegang tot het digitale lesmateriaal die de school heeft aangeschaft. Dit gebeurt direct omdat aan de identiteit van de leerling een aantal gegevens zijn meegegeven vanuit het beveiligde schoolportaal. Dit zijn technische gegevens die de relaties tussen leerling/docent, school en bestelling duidelijk maken.

Wij vinden de privacy van uw leerlingen belangrijk. Alle deelnemers van het samenwerkingsverband conformeren zich daarom aan het privacy convenant dat is gesloten tussen de ministeries, onderwijsraden en marktpartijen.