U bent hier: 

Entree Federatie’binnenkort de enige route in het VO

VO Scholen die gebruikmaken van digitaal lesmateriaal en hiervoor een aantal leerlinggegevens moeten uitwisselen met de uitgevers, leveranciers of distributeurs, kunnen dit in de toekomst alleen doen via het digitale systeem ‘Entree Federatie’ van Kennisnet. Eduroute – het tweede bestaande systeem – wordt uitgefaseerd.

In de zomervakantie stappen ook de grote ELO-leveranciers Magister en itslearning volledig over op Entree Federatie. Scholen die gebruikmaken van deze ELO’s moeten Kennisnet vóór deze zomervakantie toestemming geven om namens hen de verstrekte gegevens te delen. “Als iedereen via Entree Federatie gegevens uitwisselt, is dat efficiënt en overzichtelijk,”, zegt Tony Heemskerk van de Stichting Beter Digitaal Leren.

Directe Toegang is een initiatief van Stichting Beter Digitaal Leren, waarbij alle grote uitgevers, ELO-leveranciers en distributeurs van leermiddelen in het vo zijn aangesloten. Door de techniek van Directe Toegang kunnen scholen toegang krijgen tot een groot aanbod van digitale lesmethodes en educatieve content. Om toegang te krijgen of het gewenste lesmateriaal te kunnen gebruiken, moeten scholen een aantal gegevens uitwisselen met de betreffende uitgever, ELO-leverancier en/of distributeur. “Deze uitwisseling gebeurt nu nog via twee systemen – Entree Federatie en Eduroute – maar we gaan nu helemaal over op Entree Federatie”,  legt Tony Heemskerk uit – programmamanager van de Stichting Beter Digitaal Leren.  Ook de grote ELO-leveranciers Magister en itslearning – die nu nog (deels) gebruikmaken van Eduroute – stappen voor het schooljaar 2017-2018 volledig over op Entree. Voor de ELO-leveranciers – die al geruime tijd gebruik maken van Entree Federatie – SOMtoday, OpenEdu, Peppels, N@tschool verandert er niets.”

Voordelen van Entree Federatie

Een belangrijk voordeel van deze migratie naar Entree Federatie is dat met dit systeem straks het gepseudonimiseerde ID van leerling en docent afkomstig uit de nummervoorziening kan worden uitgewisseld. Ook is de optimale bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd. Het uitwisselen van deze gegevens via Entree gebeurt veilig en betrouwbaar. 

“Dit zijn voor de scholen natuurlijk de belangrijkste voordelen”, aldus Anne Goris, beleidsadviseur Informatiemanagement bij de VO-raad. “Daarbij is Entree Federatie een publieke, onafhankelijke dienst. Dat betekent dat de sectorraden en het ministerie erover mee kunnen praten en – als dat nodig is – zeggenschap kunnen uitoefenen. Scholen met Entree Federatie behouden keuzevrijheid: wisselen van elo is bijvoorbeeld geen probleem.”

Toestemming scholen nodig

De volledige overstap op Entree Federatie betekent dat de betreffende vo scholen (opnieuw) toestemming moeten geven aan Kennisnet – de leverancier van Entree – om de door hen verstrekte leerlinggegevens uit te wisselen met de uitgevers, ELO-leveranciers en distributeurs. Voor toestemming moeten scholen die werken met Itslearning en Magister een formulier invullen, dat ze binnenkort ontvangen van hun  elo-leverancier.

Heemskerk: “Dit formulier noemen we een ARP: Attribute Release Policy.  Attributen zijn kenmerken van gebruikers zoals naam en klas.” Met de ondertekening van het ARP-formulier geven scholen Kennisnet toestemming om – op een versleutelde, veilige manier – gegevens te delen.  “Zonder deze toestemming beschikken distributeurs en uitgeverijen niet over de juiste gegevens om de leermiddelen te kunnen leveren en de toegang Single Sign On (met één wachtwoord) te realiseren”, aldus Goris. “Het is dus belangrijk dat scholen het ARP direct tekenen en zo snel mogelijk – maar in ieder geval voor de zomer – retourneren aan Kennisnet.”

Samenwerking in de keten

De migratie naar Entree Federatie komt voort uit de afspraken binnen het publiek-private platform Edu-K.In dit platform werken de sectorraden en het ministerie van OCW samen met alle partijen betrokken bij het onderwijs aan een goed functionerende educatieve keten.

Meer informatie?

Neem contact op met uw ELO leverancier of met de support afdeling van Kennisnet via support@kennisnet.nl